Erasmus GYIK

Erasmus GYIK

Honnan tudhatom, hogy jogosult vagyok-e Erasmus+ mobilitási ösztöndíjra?

Az Erasmus+ mobilitási támogatás elnyerésének feltétele az elismert diplomát vagy felsőfokú végzettséget adó (például felsőfokú szakképzés, BA/BSc, MA/MSc vagy PhD képzés) hallgatói jogviszony.

A szakirányú továbbképzésre járó hallgatók is részt vehetnek Erasmus+ mobilitásban, és pályázhatnak kiegészítő támogatásra is. A szakirányú továbbképzés short cycle képzésnek minősül, ilyenformán az alapfokú tanulmányokhoz számít Erasmus+ szempontból.

Ha az intézményedben van elérhető Erasmus+ mobilitási pályázat, akkor az abban meghatározott módon és határidővel kell pályáznod. A küldő intézmény (vagyis az a felsőoktatási intézmény, ahol éppen tanulsz) határozza meg az Erasmus+ mobilitás résztvevőinek kiválasztási szempontjait, a pályázási határidőt és a pályázható partnerintézmények körét. A pontos feltételekről az intézményi Erasmus+ koordinátorok tudnak bővebb felvilágosítást adni.


Milyen feltételei vannak az Erasmus+ mobilitási ösztöndíj elnyerésének?

A pályázó hallgató meg kell feleljen a küldő felsőoktatási intézmény által meghatározott pályázati kritériumoknak. Ezek lehetnek például a tanulmányi teljesítményre, korábbi mobilitási tapasztalatokra, motivációra, vagy a célországra vonatkozó szempontok.

A hallgatók kiválasztása – valamint az ösztöndíj odaítélésével kapcsolatos eljárás – minden esetben igazságos, átlátható, koherens és dokumentált kell, hogy legyen, és a szempontokat minden esetben előzetesen hozzáférhetővé kell tenni az összes kiválasztásban érintett fél számára.

További kérdésekkel kapcsolatban a küldő felsőoktatási intézmény nemzetközi irodája, vagy az intézményi Erasmus+ koordinátor ad felvilágosítást.


Mit jelent a tanulmányi mobilitás?

A tanulmányi célú mobilitás (másnéven külföldi részképzés) meghatározott ideig tartó tanulmányi időszak, amelyet egy hazai intézmény aktív hallgatója folytat külföldi (Európán belüli vagy Európán kívüli) felsőoktatási intézményben, azzal a céllal, hogy a tanulmányai egy részét ezzel kiváltsa. A tanulmányi célú mobilitás kreditszerzés céljából történik. A mobilitási időszakot követően a hallgató visszatér küldő intézményébe tanulmányai folytatása vagy befejezése érdekében.

További információ a tanulmányi mobilitásról.


Mit jelent a külföldi szakmai gyakorlat?

Külföldi szakmai gyakorlat esetén a hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó szakmai tevékenységet folytat egy vállalkozásnál, cégnél vagy kutatóhelyen. A gyakorlat lehet a tanulmányi program része ill. szabadon választott is (ebben az esetben kreditet nem kap érte a hallgató).

Az Erasmus+ szakmai gyakorlat során a hallgatók kaphatnak fizetést, juttatást is a fogadó intézménytől.

További információ a szakmai gyakorlat pályázatokról.


Hogyan jelentkezhetek tanulmányi vagy szakmai gyakorlati célú mobilitásra?

A pályázatot a hallgató felsőoktatási intézményéhez kell benyújtani minden mobilitási program esetén.

A jelentkezési feltételekről a hazai felsőoktatási intézmény (ahol a hallgató tanul) nemzetközi irodája, vagy az intézményi Erasmus koordinátor ad felvilágosítást. A kiválasztási folyamat részleteivel kapcsolatban, a szükséges dokumentumokról, a lehetséges célországokról, a jelentkezési feltételekről és az Erasmus+ ösztöndíj kapcsán érvényes jogokról és kötelezettségekről szintén a koordinátort kell keresni.

További információ a tanulmányi mobilitás és szakmai gyakorlat pályázattípusokról.


Hol vehetek részt Erasmus+ tanulmányi mobilitásban vagy szakmai gyakorlaton?

Tanulmányi mobilitás során lehetőséged van Európán belüli és Európán kívüli országokban tanulni, feltéve, hogy a célországbeli felsőoktatási intézmények intézményközi megállapodást írtak alá a küldő intézménnyel. A lehetséges fogadó intézmények listájával kapcsolatban a küldő felsőoktatási intézmény nemzetközi irodája, vagy az intézményi Erasmus+ koordinátor ad felvilágosítást.

A szakmai gyakorlati fogadóintézmény lehet bármilyen, a munkaerőpiacon vagy oktatás, képzés és ifjúságügy területén tevékenykedő állami vagy magánintézmény.

Ilyen intézmények például:

 • állami vagy magán kis-, közép- vagy nagyvállalkozások (beleértve a szociális vállalkozásokat is)
 • helyi-, regionális vagy nemzeti szintű közintézmények
 • szociális partnerek vagy a munka világának egyéb képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat, az ipari és szakmai egyesületeket és szakintézményeket is
 • kutatóintézetek
 • alapítványok
 • iskolák/intézmények/oktatási központok (bármilyen szintű, az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig, beleértve a szakképzést és a felnőttoktatást)
 • non-profit szervezetek, egyesületek, nem kormányzati intézmények
 • pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szervek

A szakmai gyakorlatot lehetséges felsőoktatási intézményben is végezni, azonban a gyakorlat programja nem állhat kurzusokból, mert az ebben az esetben nem gyakorlatnak számít, hanem tanulmányi mobilitásnak.

A következő típusú szervezetek nem választhatók fogadószervezetként szakmai gyakorlat esetén:

 • Uniós intézmények és az EU egyéb szervei, beleértve a szakosított intézményeket, amelyek szerepelnek az alábbi listában.
 • EU programok koordinálását, menedzsmentjét végző szervezetek, például nemzeti irodák.

Tippek szakmai gyakorlati hely kereséshez.


Kombinálható-e a tanulmányi mobilitás és a szakmai gyakorlat egyetlen mobilitáson belül?

Igen.
Ebben az esetben az időtartam minimum 2, maximum 12 hónap. Ezek a hónapszámok függetlenek a két mobilitási típus közötti megosztási aránytól.


Van-e lehetőség rövidtávú Erasmus+ mobilitásra is?

Igen, abban az esetben, ha a hallgatónak nincs módja részt venni a hagyományos, hosszabb mobilitásban, akkor lehetséges a blended mobilitás megvalósítása. Ilyen esetben a fizikai részvétel kombinálható a virtuálissal, ekkor min. 5-30 napos fizikai részvétel szükséges, ösztöndíj csak a fizikailag külföldön töltött időszakra jár. 
Mind a részképzés, mind a szakmai gyakorlat megvalósítható ebben a formában.

A Blended Intenzív Kurzus (BIP) a blended mobilitás speciális formája, az elérhető BIP-ekről tájékozódj a koordinátorodnál!


Mit tehetek, ha az intézményemnek nincs megállapodása az általam preferált európai ország egyetemével?

A két egyetem közötti intézményközi megállapodás nélkül nem lehetséges Erasmus+ tanulmányi mobilitás.
Előfordulhat, hogy a küldő intézmény kész bővíteni a tanulmányi tématerületet egy partnerrel, vagy akár új megállapodást is kötni egy új partnerrel, ezt minden esetben az intézmény Erasmus+ koordinátorával érdemes leegyeztetni. Ha erre nincs mód, akkor érdemes más nemzetközi lehetőségeket választani, mint például az Erasmus Mundus közös mesterképzési programok.

Erasmus Mundus közös mesterképzésekre közvetlenül a képzést nyújtó konzorciumokhoz kell jelentkezned, hozzájuk tudsz fordulni, ha több információra van szükséged a jelentkezési feltételekről, a beadási határidőkről és hozzájuk kell beadnod a jelentkezést. Mindezekről bővebben a Mit jelent az Erasmus Mundus közös mesterképzés? c. kérdés alatt olvashatsz. 

Azon doktoranduszok, akik külföldön szeretnének végezni rész- vagy teljes doktori tanulmányokat, a Marie Sklodowska-Curie Akcióktól (MSCA) kaphatnak támogatást a Horizont 2020 program keretében.


Európán kívüli lehetőségek is elérhetőek Erasmus+ ösztöndíjjal?

Az Erasmus+ programmal 2015 óta már Európán kívüli lehetőségekre is lehet pályázni tanulmányi mobilitásra vagy szakmai gyakorlatra. Ez az ún. „nemzetközi kreditmobilitás” program a világ szinte összes régióját lefedi, azonban a megpályázható országok köre felsőoktatási intézményenként változó, erről az intézményi Erasmus+ koordinátor tud további információt nyújtani.


Milyen országokba lehet Erasmus+ ösztöndíjjal kiutazni?

Az Erasmus+ ösztöndíjaknak két típusát különböztetjük meg:

 • az egyik az Európán belüli, ún. „hagyományos” Erasmus+ program, amely keretében az EU 27 tagállamán kívül Izlandra, Liechtensteinbe, Norvégiába, az Észak-Macedón Köztársaságba, Szerbiába vagy Törökországba lehet utazni. 
 • Néhány európai országra speciális szabályok vonatkoznak (Andorra, Monaco, San Marino, a Vatikánvárosi Állam, Egyesült Királyság, Svájc, Feröer-szigetek).
 • Az Európán kívüli országok a világ szinte minden régióját lefedik.

Az Erasmus+ programban részt vevő országok teljes listája az Erasmus+ Pályázati útmutató 23-24. oldalán található.


Milyen különbségek vannak az Európán belüli és az Európán kívüli mobilitások között?

Az Európán kívüli, ún. „nemzetközi kreditmobilitás” program hasonló feltételekkel áll a hallgatók rendelkezésére, mint az Európán belüli Erasmus+ program. A legnagyobb eltérés az ösztöndíj nagyságában van: az Európán kívüli mobilitásoknál a tanulmányi mobilitásra és a szakmai gyakorlatra is egyaránt 700 EUR/hó jár, függetlenül a célországtól. Ezen felül a mobilitásban részt vevő hallgató kap utazási támogatást is, amelynek mértéke 20-1500 EUR között van a célország távolságától függően.

Eddig Európán kívüli szakmai mobilitásoknál nem volt lehetőség diploma utáni szakmai gyakorlatra, az aktív hallgatói jogviszony alatt be kellett fejezni a mobilitást. A legújabb pályázati körben ez megváltozott: a diplomázás után is végezhető szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban.


Milyen hosszú ideig tarthat az Erasmus+ tanulmányi és szakmai mobilitás?

A hallgatói mobilitások hossza minimum 2 hónap és maximum 12 hónap lehet. 

A tanulmányi célú mobilitást és a szakmai gyakorlatot kombinálni is lehet, ennek időtartama minimum 2 hónap. A kombináció esetén nincs meghatározva, hogy milyen arányban kell felosztani a szakmai gyakorlatra és tanulmányokra fordított időt.

A felsőoktatási tanulmányok alatt több mobilitás is végezhető, egy képzési cikluson belül azonban (alapképzés/mesterképzés/doktori képzés) összesen maximum 12 hónap lehet az Erasmus+ ösztöndíjas időszakok hossza. Ha például egy hallgató 8 hónapos Erasmus+ tanulmányi célú mobilitásban vett részt, és szakmai gyakorlatot is szeretne végezni külföldön az alapképzés alatt, annak hossza maximum 4 hónap lehet. A mesterképzés és doktori képzés alatt azonban újabb 12-12 Erasmus+ hónap áll rendelkezésre. Az osztatlan mesterképzéseken (pl. általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvosi, építész, erdőmérnöki, jogász stb.) összesen 24 hónap a mobilitásra felhasználható időkeret.


Hozzáférhető a program fogyatékossággal élő és/vagy tartósan beteg hallgató számára is?

Az Erasmus+ összes programja elérhető fogyatékossággal élő és/vagy tartósan beteg hallgatók számára. A program egyik célja a méltányosság és befogadás ösztönzése azáltal, hogy a társaikhoz képest hátrányos helyzetű és kevesebb lehetőséggel rendelkező tanulók számára is biztosítja a hozzáférést, beleértve a szellemi (értelmi, kognitív, tanulási), testi, érzékszervi vagy egyéb fogyatékossággal élőket is.

Az Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban részt vevő hallgatóknak lehetőségük van pályázni Erasmus+ esélyegyenlőségi kiegészítő támogatásra

A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók pályázhatnak a 'Fogyatékkal élők vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatására'.

További információ az alábbi linken és a pályáztató intézmények honlapján található.


Mennyi ösztöndíjat kaphatok Erasmus+ tanulmányi mobilitásra vagy szakmai gyakorlatra?

Az Erasmus+ program 2014-es induláskor az Európai Bizottság a megélhetési költségek alapján három kategóriába sorolta a programban részt vevő országokat, és országkategóriánként határozta meg az adható ösztöndíj mértékét.

Hallgatói ösztöndíjak alakulása az Erasmus+ programban Magyarországon:

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Hallgatói ösztöndíj, támogatott hónapok/napok száma alapján. Mértéke a célországtól függ.
 • Ha jogosult vagy rá és elnyerted a pályázatot: 
  • Kiegészítő támogatás a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő résztvevők esetében, a tényleges költség alapján számolva
  • Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás: havi 250 euró (100.000 Ft), a mobilitás teljes időtartamára (Zero grant mobilitás esetén nem adható).

A hallgatói ösztöndíj mértéke:

TANULMÁNYI CÉLÚ MOBILITÁS:

feltöltés alatt

SZAKMAI GYAKORLAT:

feltöltés alatt

*ezek az országok a Programhoz nem társult országok, de ide is lehetséges kiutazás, speciális feltételekkel

 

Az Európán kívüli, „nemzetközi kreditmobilitás” esetén a kiutazó hallgatók tanulmányi mobilitásnál és szakmai gyakorlatnál is 700 EUR/hó megélhetési támogatást kapnak, illetve a mobilitásban részt vevő hallgató utazási támogatásban is részesül, amelynek mértéke 20-1500 EUR között van a célország távolságától függően. Ezen felül aki jogosult az esélyegyenlőségi támogatásra, az havi 250 EUR támogatásban részesül. 


Mi történik miután elnyertem az Erasmus+ támogatást?

Első lépések között fontos az Erasmus+ Hallgatói Charta megismerése, ami felsorolja jogaidat és kötelezettségeidet, továbbá tartalmazza a mobilitási időszak előtt, közben és után teendő lépéseket. A konkrét teendőkről a küldő intézményed nyújt részletes tájékoztatást. Bizonyos esetekben online nyelvi szintfelmérő (OLS) elvégzése is kötelező.

Amire biztosan szükséged lesz, ill. el kell intézned:

 • Támogatási szerződés megkötése a küldő intézményeddel.
  Ez alapján fogják kiutalni az ösztöndíjadat. Célszerű euró alapú bankszámlát nyitni, és az ösztöndíj átutalását erre kérni (eurós országba történő kiutazás esetén).
 • Learning Agreement for Studies/for Traineeship kitöltése, aláíratása.
  A tanulmányi vagy szakmai gyakorlatos terved, a felvenni szándékozott kurzusok, ill. megfeleltetésük, azok elismertetésének módjának egyeztetése. Mindezekről előzetesen kell tájékozódnod, a szakfelelős/oktatók segítségével
 • Európai Biztosítási Kártya kiváltása EU-n belüli utazás esetén. 
  Tájékozódás a szükséges biztosításokról, a megfelelő biztosítások megkötése.
 • Szálláskeresés

Mit jelent az online nyelvi támogatás (OLS)?

Minden 14 napnál hosszabb felsőoktatási hallgatói mobilitás esetében, kiválasztott hallgatóként kötelezően ki kell töltened egy online nyelvi szintfelmérő tesztet (kivéve, ha anyanyelvi szinten beszéled a nyelvet, vagy a teszt a mobilitásod nyelvén még nem elérhető).  A szintfelmérő teszten elért eredmény csak a kitöltő, a küldő intézmény és az Európai Bizottság számára elérhető. A nyelvi teszted eredménye alapján hozzáférést kaphatsz egy ingyenes online nyelvi kurzushoz, amelyet már a kint tartózkodás előtt is használhatsz, ezzel fejlesztve a nyelvi kompetenciáidat és elősegítve az útra történő felkészülésedet. Lehetőség van arra is (amennyiben a munkanyelv nem egyezik meg a fogadóország nyelvével), hogy kurzushozzáférést igényelj a fogadóország nyelvéhez is. Az EuAcademy felületen található OLS szekció nemcsak nyelvi órákat tartalmaz, hanem például fórumokat, nyelvi tippeket korábbi Erasmus+ hallgatóktól és online tanácsadást is.

Amennyiben a munkanyelved nem tartozik az OLS nyelvek közé (melyek köre folyamatosan bővül), a küldő vagy fogadó szervezet más eszközökkel is nyújthat támogatást a nyelvtudás fejlesztéséhez.


Mi a teendőm, ha szeretném meghosszabbítani a mobilitási időszakomat?

Ha hosszabbítani szeretnéd a mobilitásodat, akkor 

 • ezt egy kérvényben tudod jelezni a küldő intézmény felé, vagyis az itthoni Erasmus+ koordinátorodnak.
 • Fontos, hogy a kérelmet a fogadó intézménnyel is egyeztetni kell, és legkésőbb egy hónappal az eredetileg tervezett mobilitási időszak lejárta előtt be kell benyújtani. 
 • Az őszi félévről a tavaszi félévre történő hosszabbítás lehetséges, tavasziról őszire nem.

A küldő intézmény döntése alapján az ösztöndíjjal támogatott Erasmus+ mobilitás meghosszabbítása lehet ún. Erasmus+ zero támogatású (Erasmus+ zero grant) időszak is, tehát pénzbeli támogatás nélküli, de ha az intézménynek van rá kerete, akkor a hosszabbított hónapokra is ugyanúgy jár az ösztöndíj (és az esélyegyenlőségi támogatás is).

Időtartam hosszabbítás esetén módosítani kell a tanulmányi szerződést és az egyéni támogatási szerződést is.


Hallgatóként egynél több mobilitási programban is részt tudok venni az Erasmus+ ösztöndíjjal?

Igen, az Erasmus+ program lehetővé teszi, hogy a hallgatók több alkalommal is részt vegyenek mobilitási programban, azonban a mobilitási tevékenységek tanulmányi ciklusokra vonatkozó minimális és maximális időtartamát be kell tartani (vagyis tanulmányi ciklusonként max. 12 hónap lehet). 
Azon hallgatók esetén, akik osztatlan képzésben vesznek részt – mint például az orvostanhallgatók – a mobilitás maximális időtartama 24 hónap lehet.

Megjegyzés:
A tanulmányi ciklusonkénti maximális 12 hónapnyi mobilitásba beleszámítanak a korábbi LLP/Erasmus program keretében külföldön töltött hónapok is.


Ha valaki önhibáján kívül kerül abba a helyzetbe, hogy meg kell szakítania a mobilitását, mi a teendője?

A "vis maior" helyzetre kialakított eljárásrendet kérjük követni, amelyet megtalálnak a Tempus honlapján:


Abban az esetben is ki lehet utazni, ha a fogadóintézményünk csak online oktatást folytat?

A kiutazás akkor is lehetséges, ha az intézmény csak online oktatást biztosít.

Azonban a hallgatónak lehetősége van, hogy vállalva ezt kiutazik, vagy esetleg annak a reményében utazik ki, hogy később a fogadóegyetem átáll egy fizikai jelenlétet igénylő oktatásra is.

A szerződésmegkötés módjáról viszont mindig a küldő felsőoktatási intézmény tud pontos információkat adni. 


Mit lehet tudni az orvosi ellátás igénybevételéről?

Az Európai Uniós országokban az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása kötelező a kiutazó Erasmus+ hallgatók számára, és ennek segítségével az alap orvosi ellátás igénybe vehető a fogadóországban. Ez minden Európai Uniós állampolgárt megillet.


 

 

Forrás: https://erasmusplusz.hu/gyakori_kerdesek_hallgatoknak?