Támogatás

A 202262023-as tanévre érvényes támogatási összegek a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) olvashatók, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva.

 

A program működési kerete

 

A program költségeit a CEEPUS országok kormányai finanszírozzák oly módon, hogy az országba érkező CEEPUS ösztöndíjasok tartózkodási költségeit és ösztöndíját a fogadó ország fedezi.

Minden egyes ország deklarálja, hogy az adott évben hány ösztöndíj-hónapot finanszíroz, azaz összesen hány hónapra fogad külföldi hallgatókat és oktatókat.

A program működési keretét a tagországok által felajánlott ösztöndíjas hónapok adják. Aktuális tanévet megelőzően a CEEPUS Miniszteri Konferencián rögzítik az egyes országok által a fentiekben meghatározott célokra biztosított mobilitási keretet, valamint a vendég hallgatók és oktatók havi illetményét. Mivel minden ország a beérkező ösztöndíjasai részére nyújt támogatást, az ösztöndíjak mértéke országonként változó.

 

A kiutazó hallgatóknak lehetőségük van kiegészítő támogatásokra pályázni. További információ Sándorfi Eszter intézményi CEEPUS koordinátortól a sandorfi.eszter@pte.hu emailcímen kérhető.