Hallgatóknak/Oktatóknak

A hallgatói/oktatói mobilitás az elfogadott hálózatok keretein belül történik, a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig.

 

1. Hallgatói mobilitás

CEEPUS-ösztöndíjas csak az a hallgató lehet, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

- két lezárt félév a kiutazásig

- CEEPUS-országbeli állampolgárság

- adott hálózat egyetemi/főiskolai felelősének támogatása

 

Hallgatói mobilitás célja:

- normál szakos képzésben-,

- nyári egyetemen, intenzív kurzuson-,

- hallgatói szakmai kiránduláson való részvétel,

- labormunka,

- szakmai gyakorlat,

- szakdolgozat készítés.

 

2. Oktatói mobilitás

Csak az az oktató részesülhet CEEPUS-ösztöndíjban aki megfelel az alábbi feltételeknek:

- egyetemi/főiskolai tanári állás

- CEEPUS-országbeli állampolgárság

- adott hálózat egyetemi/főiskolai felelősének támogatása

- nincs korhatár

 

Oktatói mobilitás célja:

- elsősorban oktatási tevékenység, ehhez társulhat kutatás és konferencián való részvétel, de ez kizárólagos cél nem lehet

- 5-9 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra megtartása kötelező, a „Joint Program” keretében ez 5 munkanap alatt minimum 4 órára változik. 10 munkanap felett minimum 12 tanítási óra kötelező.

 

Megpályázható ösztöndíjidőszak:

 

1. Hallgatók:

Normál szakos képzés esetén:

- alapképzésben résztvevő hallgatók:ajánlottan 1 szemeszter/trimeszter időtartam, de kötelezően minimum 3 hónap, ez alól kizárólag a diplomamunkát végzők kivételek, akik 1 hónapra is pályázhatnak.

- PHD, posztgraduális hallgatók és diplomamunkát végző alapképzéses hallgatók: minimum 1, maximum 10 hónap

Nem szakos program esetén:

- nyári egyetem: minimum 10 nap

- intenzív nyelvi vagy szakmai kurzus: minimum 10 nap

- hallgatói szakmai kirándulás: minimum 2-3 nap

 

2. Oktatók:

minimum 5 munkanap (technikailag 1 hónap), maximum 10 hónap

 

Egyéni mobilitási pályázatok beadási határideje:

Az őszi félévre:  2023. június 15.

A tavaszi félévre: 2023. október 30.

Freemover (nem hálózathoz kötődő mobilitás) pályázat beadási határideje:2023. november 30.

A regisztráció és a pályázatok feltöltése az alábbi linken végezhető el:

www.ceepus.info

 

Beszámoló:

Az ösztöndíjasnak a hazautazást követő 2 héten belül be kell számolnia az ösztöndíjas időszakról a „Letter of Confirmation” és a „Mobility Report” formanyomtatványokkal. Mindkét dokumentum kizárólag elektronikus úton tölthető ki a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) keresztül.