Pécsi érdekeltségű nyertes CEEPUS hálózatok

Hálózat száma Kar, tanszék, intézet Koordinátor neve Cím Telefon E-mail
CIII-AT-0050-19-2324 Education Withour Frontiers Műszaki és Informatikai Kar Csonka Dávid Ciprán - - csonka.david@mik.pte.hu
CIII-AT-0503-13-2324 Inter-American Studies Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Dr. Fodor Mónika - - fodor.monika@pte.hu
CIII-AT-1301-06-2324 CESEENet – Central, East and South-East European PhD Network in Management and Economics Közgazdaságtudományi Kar Dr. Szerb László, Dr. Lányi Beatrix - - lanyi.beatrix@ktk.pte.hu
CIII-BG-1103-08-2324 Modelling, simulation and computer-aided design in engineering and management Műszaki és Informatikai Kar Kaszás András - - kaszas.andras@mik.pte.hu
CIII-HR-1702-02-2324 Law and technology (Umbrella) Állam-és Jogtudományii Kar Dr. Mohay Ágoston - - mohay.agoston@ajk.pte.hu
CIII-HU-0028-17-2324 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics Műszaki és Informatikai Kar Pilgermájer Ákos - - pilgermajer.akos@mik.pte.hu
CIII-ME-1203-07-2324 Education, Training and Research in the multidisciplinary field of Sport Sciences (Umbrella) Egészségtudományi Kar Dr. Paár Dávid - - david.paar@etk.pte.hu
CIII-PL-0062-19-2324 Applied Geoinformatics (CEE-GIS) Természettudományi Kar Dr. Máté Éva - mate.eva@gamma.ttk.pte.hu
CIII-PL-0815-11-2324 Europe from Visegrad Perspective Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Dr. Schmidt Andrea - schmidt.andrea@pte.hu
CIII-PL-1508-04-2324 Intellectual collaboration in Central and Southeast Europe from the Middle Ages to the present (Umbrella) Bölcsészet- ésTársadalomtudományi Kar prof. Dr. Hornyák Árpád hornyak.arpad@pte.hu
CIII-PL-1604-03-2324 Border and Regional Studies BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Dr. Schmidt Andrea - SCHMIDT.ANDREA@PTE.HU
CIII-RO-0010-18-2324 Teaching and Learning Bioanalysis Természettudományi Kar és Általános Orvostudományi Kar Prof. Dr. Kilár Ferenc - - kilar@gamma.ttk.pte.hu
CIII-RO-0010-18-2324 Teaching and Learning Bioanalysis Kémia Doktori Iskola Dr. Takátsy Anikó aniko.takatsy@aok.pte.hu
CIII-RO-0814-11-2324 Red Regional de Hispanistas de Hungría, Rumania y Serbia Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Dr. Domingo Antonio Lilón - - lilon.domingo@pte.hu
CIII-SI-0011-18-2324 GEOREGNET Közgazdaságtudományi kar Dr. Gál Zoltán - - galz@ktk.pte.hu
CIII-SI-0011-18-2324 GEOREGNET Természettudományi Kar Dr. Máté Éva - - mate.eva@gamma.ttk.pte.hu