Főbb tevékenységeink

A Kapcsolati és Nemzetköziesítési Igazgatóság hatékonyan ápolja a meglévő nemzetközi kapcsolatokat, és emellett folyamatosan keresi, és nyitottan reagál minden olyan új nemzetközi szintű kapcsolatépítésre, amely egyetemünk nemzetközi stratégiájának megfelel. Kapcsolatot tartunk fenn Pécs város, Baranya-megye és a Dél-Dunántúli Régió nemzetközi tevékenységet koordináló szervezeti egységeivel, a nagykövetségekkel és konzulátusokkal. Célunk, hogy a kiépített és folyamatosan ápolt nemzetközi kapcsolatrendszerünk a PTE oktatói és hallgatói számára hozzájáruljon ahhoz, hogy tudásukat, ismereteiket minél jobban elmélyítsék, kamatoztassák, és segítséget nyújthassunk abban, hogy szakmai fejlődésüket nemzetközi együttműködésekben valósíthassák meg.

 

 Kétoldalú egyetemközi szerződések

A nemzetközi egyetemi diplomáciának egyik fontos megnyilvánulását jelentik a kétoldalú egyetemközi megállapodások és szerződéses kapcsolatok. A PTE kiterjedt kétoldalú egyetemközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik a szomszédos országok egyetemeivel, illetve jelentősebb európai, amerikai és ázsiai egyetemekkel. Ilyen szerződések a rektor vagy a kari vezetők javaslatai alapján köthetők, amelyek lehetőséget biztosítanak az egyetemközi látogatások, rövidebb időtartamú oktatói, hallgatói vagy adminisztratív cserék lebonyolítására. Az egyetemközi szerződések listája

 

Nemzetközi beiskolázás idegen nyelvű képzési programokra

A KNI hatékony segítséget nyújt a Karoknak a nemzetközi beiskolázási tevékenységükben. A nemzetközi beiskolázás elősegítése érdekében piackutatást végez, hallgatótoborzó ügynökségekkel veszi fel a kapcsolatot, felelős az intézményi szintű nemzetközi marketingkommunikációért és promóciós tevékenységért. Koordináló szerepet tölt be a Karok között a nemzetközi beiskolázási tevékenységre vonatkozóan. Folyamatosan dolgozik a külföldi hallgatói szolgáltatások intézményi szintű fejlesztésén. A PTE idegennyelvű képzéseiről a http://international.pte.hu/ oldalon tájékozodhat.

 

Koordináló szerep a Stipendium Hungaricum programban

A KNI látja el a magyar kormány által 2013-ban elindított Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram intézményi szintű koordinációját.

 

Mobilitási Programok

Egyetemünk aktív részvétellel bír a legjelentősebb európai mobilitási programokban (Erasmus +, Campus Hungary, CEEPUS, Erasmus Mundus), melyek intézményi szintű koordinációját a Külügyi igazgatóság látja el.

Szintén az KNI felügyeli a PTE saját oktatói mobilitási programját, melynek a célja a környező országokban található legaktívabb egyetemi partnereinkkel való oktatócsere.

 

Pályázatfigyelés

Kiemelt feladatunknak tekintjük folyamatosan tájékoztatni az Egyetem oktatóit és hallgatóit azokról a pályázati lehetőségekről, melyek által kapcsolatot építhetnek ki külföldi egyetemek oktatói és hallgatói gárdáival, tanulmányutakat nyerhetnek, közös kutatási témákban cserélhetik ki tapasztalataikat.

 

Részvétel nemzetközi szervezetekben

A nemzetközi felsőoktatási szervezetek igen fontos színterét képviselik a folyamatos információáramlásnak, tapasztalatcserének, kapcsolatépítésnek. A PTE aktív tagja a főbb nemzetközi szervezeteknek. Az elmúlt időszakban egyetemünk számos alkalommal volt házigazdája az alábbi szervezetek éves konferenciáinak.: Alpok-Adria Rektori Konferencia, Dunai Rektorok Konferenciája, Compostela, University Network of the European Capitals of Culture.