Speciális kurzusok (nyári egyetemek, intenzív kurzusok, hallgatói szakmai kirándulások)

A nyertes hálózatok az adott tanévben nyári egyetemet, intenzív kurzust, illetve hallgatói szakmai kirándulást is szervezhetnek CEEPUS támogatással, amennyiben erre a program költségvetése lehetőséget biztosít. A költségek finanszírozási alapja a szokásos mobilitásokhoz hasonlóan az ösztöndíjhónap. A speciális kurzusok elsősorban a hálózatok partnerintézményeiből érkezők számára nyitottak, de freemover-ként nem hálózati tagok bekapcsolódására is van lehetőség. 
A CEEPUS II Egyezmény lehetőséget biztosít a 2005/2006-os tanévtől egy új speciális kurzus, a hallgatói szakmai kirándulás bevezetésére. A hallgatói szakmai kirándulás két-három napos rendezvény, mely tudományos és/vagy művészeti célt szolgál. A kurzusnak több intézmény közös szervezésében kell megvalósulnia. 

A speciális kurzusokon való részvételért kreditpont(ok) adása kötelezõ!