A csatolandó dokumentumok tartalma, kiállítása és beküldésének szabályai

Kötelezően csatolandó dokumentumok: 

 

1. "Letter of Endorsement" (pdf, 93 kB) - az intézmény vezetõjének (rektor / fõigazgató) nyilatkozata az intézmény részvételi szándékáról.

 • Új és megújított hálózatok esetén minden partner részérõl kötelezõ!
 • Azon intézményeknek, akik már futó pályázat meghosszabbítására pályáznak, nem kell benyújtaniuk, kizárólag a hálózathoz újonnan csatlakozó partnerek részéről kötelező!
 • A formanyomtatvány szövegét az aktuális intézményi adatokkal kitöltve egy intézményi fejléces papírra kell kinyomtatni, a fentiekben meghatározott személlyel aláíratni, lepecsételtetni, dátummal ellátni, beszkennelni, és a pályázathoz feltölteni.
 • A Letter of Endorsement kiállításának ideje nem lehet 2024. január 15-nél későbbi!

 

2.  "Letter of Intent" (pdf, 90 kB) - a külföldön folytatott tanulmányok kölcsönös elismerését és a
tandíjmentességet igazolja.

 • Új és megújított hálózatok esetén minden partner részérõl kötelezõ!
 • Azon intézményeknek, akik már futó pályázat meghosszabbítására pályáznak, nem kell benyújtaniuk, kizárólag a hálózathoz újonnan csatlakozó partnerekrészéről kötelező!
 • A külföldön folytatott tanulmányok elfogadásáért felelõs egység - tanszék, kar - vezetõje tölti ki.
 • A formanyomtatvány szövegét az aktuális intézményi adatokkal kitöltve egy intézményi fejléces papírra kell kinyomtatni, a fentiekben meghatározott személlyel aláíratni, lepecsételtetni, dátummal ellátni, beszkennelni, és a pályázathoz feltölteni.
 • A Letter of Intent kiállításának ideje nem lehet 2024. január 15-nél későbbi!

3. Intézményi ECTS katalógus és/vagy idegen nyelvû kurzuskínálat (angol, német, francia) illetve ha az intézményben még nem mûködik ECTS, akkor az alkalmazott egyéb kreditrendszer leírása

4. "Traffic Sheet" - a tervezett mobilitások intézményekre lebontott terve, vagyis mely intézménybõl, mely intézménybe hány hallgató és hány oktató utazik. A tervezési és megvalósítási egység az ösztöndíjhónap.

 • A minimális tervezési egység alapképzéses hallgatók esetében 3 hónap, ez alól kivételt képeznek a diplomamunkát író ösztöndíjasok, akik a posztgraduális és PhD képzésben résztvevõkhöz hasonlóan 1 hónapra is utazhatnak külföldi részképzésre, míg oktatók esetében a minimális tervezési egység 1 hónap. A tervezési minimumok tovább nem oszthatók!
 • Minden részt vevõ intézményre külön oldal készítendõ.
 • A hónapszámok jelentik egyrészt a fogadási, másrészt a kiutazási hónapot.
 • A hónapszámok között jelezni kell a speciális kurzusok (intenzív kurzus, nyári egyetem, hallgatói kirándulás) szervezésére felhasználni kívánt hónapszámot is.

A Traffic sheet adatai között három státusz szerepel:

 • hallgatók
 • oktatók
 • "short term stays" (A "short term stays" meghatározás magában foglalja mindazokat, akik hallgatóként 3 hónapnál rövidebb ideig tartózkodnak a fogadó intézményben, vagyis itt kell szerepeltetni a diplomamunkát író alapképzéses hallgatókat, a PhD, és posztgraduális hallgatókat, illetve az intenzív kurzuson, nyári egyetemen, vagy hallgatói szakmai kirándulásban részt vevõ hallgatókat.)
 • A Traffic Sheet-eket a hálózati pályázat tartalmi részéhez hasonlóan az Internetre kell feltölteni.

 

Nem kötelezõen csatolandó dokumentumok:

 • Intézményközi szerzõdések, megállapodások közös diplomaprogramok kidolgozásáról/ bevezetésérõl: ezen dokumentumok beadása nem kötelezõ, de amennyiben a pályázó rendelkezik ilyennel, javasoljuk a pályázati anyaggal együtt az Internetre feltölteni.


A kötelezõen csatolandó dokumentumok beküldésének speciális szabályai:

A CEEPUS on-line pályázati rendszerbe (ld. a pályázat beadása) kötelező elektronikusan feltölteni az alábbi dokumentumokat:

 • Letter of Endorsement
 • Letter of Intent
 • Az intézmény ECTS brosúrája, kurzuskatalógusa (amennyiben az intézmény honlapján található erre vonatkozóan információ, a linket elegendő a pályázatba beírni)

Feltölthetõ fájltípusok: JPG, GIF, PDF.