Pécsi Tudományegyetem

Erasmus+Programme

 

 

Egyéb

Költözik az erasmus.pte.hu oldal

Kedves Felhasználók!

Tájékoztatjuk az oldal olvasóit, hogy az Erasmus ösztöndíj iránt érdeklődők számára ezentúl egy új felületen tesszük elérhetővé az információkat.

 

Költözik az erasmus.pte.hu oldal

 

Az erasmus.pte.hu oldal jelenlegi és jövőbeli tartalmai a mobilitas.pte.hu oldalon lesznek elérhetőek. A felhasználóink számára azonban ez semmilyen további teeendővel nem jár. Minden korábbi link működni fog és elérhetőek lesznek a releváns tartalmak.

 

Költözik az erasmus.pte.hu oldal

 

Reméljük, hogy a változással járó felhasználói élmény növekedése mindenkit kárpótolni fog az esetleges kellemetlenségekért.

Bármely femerülő kérdéssel kapcsolatban forduljanak hozzánk bizalommal az erasmus@pte.hu címen. 

 

 

rovat: 

Szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatás

Pályázati felhívás

Az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására

2019/2020-as tanév

A Pécsi Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2019/2020-as tanévben Erasmus+programországba történőtanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni.

A szociális alapú támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén is a kiutazók számára az Erasmus+ programban.

A támogatási igény benyújtása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

I. Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):

 •  a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott
 •  Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)
 •  Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)
 •   HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
 • „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
 •  Roma szakkollégium tagja (volt)
 •  Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesül

 

II. Másodlagos szempont


A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa
A települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon.

Kik pályázhatnak?

 Az Erasmus+ program 2019/2020. tanévére tanulmányi célú, vagy szakmai gyakorlati mobilitási pályázatot benyújtó hallgatók.

A támogatás összege

 Tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

A pályázás módja

1.       Hiánytalanul kitöltött igénybejelentő űrlap benyújtása

Az igénylőlapot kizárólag számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, csakis a megadott űrlapon lehet benyújtani:

§  1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt példányban a küldő intézmény koordinátorához (Vasvári Pál u. 4. 113-as iroda), valamint

§  1 kitöltött (nem szkennelt) elektronikus változatot a buda.reka@pte.hu e-mail címre is el kell küldeni.

 

Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, tehát külön igazolást benyújtani nem szükséges. Az igénybejelentő lap Igazolás részét kell kitöltetni és aláíratni, pecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos képviselőjével.

 Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást.

 

2.       Amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.

Pályázati határidő

A 2019/2020. tanévi (őszi és tavaszi félév is) kiutazásokra vonatkozó igénylőlap benyújtásának határideje:

2019. május 24.

(Az őszi pótpályázatra vonatkozóan az Erasmus+ szociális kiegészítő pályázat határideje 2019. október 25, amely során csak a 2019/2020. tanév tavaszi féléve során kiutazó hallgatók pályázhatnak.)

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

 Az igénybejelentés formai bírálatát - konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal - a küldő felsőoktatási intézmény végzi, a pályázat eredményéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az elsődleges szempontok élveznek prioritást, valamint kiíró fenntartja magának a jogot az igénylés elutasítására.

 További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól vagy a Tempus Közalapítványtól
(1/237-1300, ka103@tpf.hu) kaphat.

 

Mellékletek:

-          igénylőlap

rovat: 

Kiegészítő pénzügyi támogatási pályázat fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók illetve munkatársak részére

Pályázati felhívás

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására

2019/2020-as tanév

A Pécsi Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdetnek azon felsőoktatásban tanuló/dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók illetve munkatársak számára, akik a 2019/2020-as tanévben Erasmus+mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.

 

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ program 2019/2020-as tanévére Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók és intézményi munkatársak jogosultak pályázatot benyújtani, amennyiben fogyatékossággal élő, vagy tartós betegség miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló személyek és a betegségük igazolhatóan jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest (például látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, laktóz- vagy gluténérzékeny, illetve egyéb betegséggel rendelkező Erasmus+ résztvevők esetében).

 

 Mire igényelhető kiegészítő támogatás?

·         A mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására lehet kiegészítő támogatást igényelni, melyekkel elháríthatók a programban való részvétel akadályai: ezek olyan jól meghatározható, konkrét kiadások, amelyek a helyváltoztatással, utazással, a külföldi tartózkodással vannak közvetlen összefüggésben.

·         Kizárólag olyan tételek támogathatók, melyek a mobilitáshoz kapcsolódóan merülnek fel, a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal összefüggésben.

·         A támogatható költségeket az Erasmus+ programban résztvevő semmilyen más forrásból nem tudja finanszírozni és a kiegészítő támogatás nélkül nem tudna részt venni a mobilitásban.

 

Milyen költségekre nem igényelhető támogatás?

A kiegészítő támogatásnak nem célja a kiutazó életvitelével (pl. étkezés, mindennapi szükségletek, gyógyszer) kapcsolatos szokásos költségek támogatása – vagyis olyan költségek fedezése nem támogatható, amelyek mobilitás nélkül, Magyarországon is felmerülnének. Kizárólag abban az esetben támogathatók ilyen típusú tételek, ha ezek jelentős többletköltséget jelentenek a Magyarországon felmerülő költségeknél, ennek indoklása a pályázati űrlapban szükséges.

 

A pályázás módja

Pályázni a hiánytalanul kitöltött megfelelő pályázati űrlap benyújtásával lehet, amelyben az igényelt támogatás tételesen felsorolásra kerül, továbbá a pályázó részletesen indokolja a felsorolt tételek szükségességét a mobilitási időszakra vonatkozóan.

Kötelező melléklet:

3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló; amennyiben a kórtörténeti összefoglaló 3 hónapnál régebbi, kiegészítésként kötelező mellékelni 3 hónapnál nem régebbi háziorvosi/szakorvosi igazolást, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót.

 

·  gyógyszerköltségre, hazautazásra, külföldi laboratóriumi és/vagy szakorvosi vizsgálatra, külföldi gyógytornára vonatkozó igénylés esetén a kezelőorvos (háziorvos vagy az illetékes szakorvos) által három hónapnál nem régebben kiállított kórtörténeti összefoglalót a betegségről (amely tartalmazza a kórelőzményt, az eddigi diagnosztikus vizsgálatokat, kezeléseket, eredményeket, az alkalmazott gyógyszereket, és azok adagját, amennyiben hazautazásra, külföldi laboratóriumi és/vagy szakorvosi vizsgálatra, gyógytornára igényel támogatást a pályázó, akkor az annak szükségességét alátámasztó információt);

·  krónikus betegség esetén a betegség fennállását bizonyító laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai vagy más leletet és szakorvos által megállapított diagnózist. Amennyiben a szakorvosi lelet tartalmazza a betegség diagnózisát alátámasztó laboratóriumi vagy más leletet, ez utóbbi külön csatolása nem szükséges. Önmagában egy laboratóriumi vagy képalkotó diagnosztikai lelet szakorvosi diagnózis nélkül nem elegendő;

·  speciális diéta fenntartására kért támogatás esetén a csatolt szakorvosi leletnek tartalmaznia kell a diétára vonatkozó információt, vagy a diéta szükségességének egyértelműnek kell lennie a diagnózisból. A diéta fenntartásához szükséges többletköltségeket a célországi árakra vonatkozó információval szükséges alátámasztani.

 

A pályázati anyagot számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, a megadott űrlapon kell benyújtani az alábbiak szerint:

Papír alapon benyújtandó a küldő intézmény koordinátorának (Vasvári Pál u. 4. 113-as iroda):

o   1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt pályázati űrlap

o   a kötelező mellékletet (eredeti példány, vagy másolat esetén a másolatra rá kell írni, miszerint „az eredetivel megegyező másolat” és ezt dátummal és a pályázó aláírásával el kell látni.)

Elektronikusan, e-mail-ben beküldendő a küldő intézmény koordinátorának (buda.reka@pte.hu):

o   A pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl)

o   A pályázati űrlap elektronikus verziója (szkennelt verzió)

o   A kötelező melléklet szkennelt verziója

 

Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a felsorolt kötelező melléklettel együtt.

A pályázat benyújtásának határideje

2019. május 24.

2019. október 25.

 A 2019/2020-as tanévben őszi félévre és tavaszi félévre kiutazók 2019. május 24-i határidővel, a tavaszi félévre kiutazók 2019. október 25-i határidővel nyújthatnak be pályázatot.

 

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

A pályázatok formai bírálatát a küldő felsőoktatási intézmény, a tartalmi bírálatot pedig a Tempus Közalapítvány által felkért független orvosszakértők végzik, akik javaslatot tesznek a támogatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatokról és a támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést, a TKA Kuratóriumának döntése ellen nincs fellebbezési lehetőség.

 

A támogatás összege

A pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. A pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt összegeket kell feltüntetni.

 

Kizárólag olyan tételekre igényelhető támogatást, amelyek szorosan összefüggnek a külföldi tartózkodással, illetve amelyek felhasználásáról – pozitív elbírálás esetén – a pályázó számlákkal tud elszámolni.
A kórtörténeti összefoglaló alapján az orvosszakértők az igényelt támogatás jogosultságát a mobilitás szempontjából vizsgálva négy csoportba sorolják: indokolatlan, enyhe, közepesen súlyos és súlyos. A besorolás alapján kerül meghatározásra, hogy a pályázó havi bontásban minimum és maximum mekkora összegű támogatást kaphat.

 

 

 

 

Enyhe betegség /fogyatékosság

Közepesen súlyos betegség /fogyatékosság

Súlyos betegség/fogyatékosság

 
 

Hallgatók

maximum 150 €/hó

maximum 320 €/hó

maximum 500 €/hó

 

Felsőoktatási munkatársak

maximum 20 €/nap

maximum 60 €/nap

maximum 100 €/nap

 

 

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiegészítő támogatás nem minden esetben fedezi az összes felmerülő többletköltséget a mobilitás során.

 

A támogatás felhasználása, elszámolás

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, a támogatás felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt tételes költségelszámolással. A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott résztvevőknek.

 

További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól vagy a Tempus Közalapítványtól (1/237-1300, ka103@tpf.hu) kaphat.

 

Mellékletek:

-          pályázati űrlap

rovat: 

Erasmus+ hallgatói tanulmányi pályázati felhívások a 2019/20-as tanévre

Erasmus+ fotópályázat - pályázati feltételek

A Pécsi Tudományegyetem Rektori Kabinet Kapcsolati és Nemzetköziesítési Igazgatóság Mobilitási- és Ösztöndíjprogramok Irodája ERASMUS+ fotópályázatot hirdet

A pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti, hogy a jelen felhívásban foglalt feltételeket megismerte, azokat értelmezést követően, mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag elfogadta.

A pályázat témája

A pályázatra olyan képeket vár az Iroda, amelyek egyedi, látványos, személyes módon fejezik ki az Erasmus életérzést, tükrözik az Erasmus program értékeit.

A fotók az alábbi kategóriákban nevezhetők:

1.            Erasmus kaland

2.            Erasmus karrier

3.            Erasmus közösség

4.            Erasmus gasztro

5.            Erasmus kultúra

Egy pályázó legfeljebb kategóriánként 1 darab, összesen 5 darab képpel nevezhet.

Pályázati határidő

A pályázatok beérkezési határideje 2019. május 5. (vasárnap).

A pályázók köre

A pályázatban a Pécsi Tudományegyetem Erasmusos hallgatói vehetnek részt.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot az erasmus@pte.hu e-mail címre küldve lehet benyújtani. A beküldött képek nevének tartalmaznia kell a pályázó nevét, a kép címét és a fotó helyszínét. Az e-mail tárgyában kérjük jelezni, hogy ERASMUS+ fotópályázat.

A pályázatok elbírálása

A Pécsi Tudományegyetem a pályázatból kizárja mindazokat a pályázókat, akik pályázatukat nem a jelen felhívásban foglalt feltételeknek megfelelően nyújtják be. A Pécsi Tudományegyetem fenntartja annak jogát, hogy a pályázatból kizárja mindazon pályázókat, akik a pályázat témájától eltérő, illetve az Egyetem által képviselt értékekkel nem összeegyeztethető alkotást nyújtanak be.

A Pécsi Tudományegyetem a pályázati kiírást bármikor visszavonhatja, és a bírálók döntése alapján eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázatokat a Mobilitási- és Ösztöndíjprogramok Iroda munkatársai bírálják el.

Eredményhirdetés: 2019. május 8. Az Egyetem az eredményről e-mailben értesíti a pályázókat.

Díjazás

Az első három helyezett díjazásban részesül. A legjobb képekből az Egyetem kiállítást rendez, a képek felkerülnek az egyetem honlapjára és felhasználásra kerülnek a népszerűsítési kampányokban.

Szerzői jogok

A pályázó pályázata benyújtásával a beküldött alkotások szerzői vagyoni jogairól a Pécsi Tudományegyetem javára kifejezetten lemond, a felhasználás jogát teljes mértékben a Pécsi Tudományegyetemre díjmentesen átruházza.

A pályázó a pályázat benyújtásával nyilatkozik arról, hogy a benyújtott alkotás a saját szellemi terméke, a műre vonatkozó szerzői jogokkal kizárólagosan rendelkezik.

A pályázó a pályázat benyújtásával nyilatkozik arról, hogy a benyújtott alkotást korábban nem hozta nyilvánosságra, kereskedelmi forgalomba, arra másnak felhasználási engedélyt nem adott.

A pályázó hozzájárul, hogy a beküldött alkotásait a Pécsi Tudományegyetem kiállítsa, interneten, valamint kiadványaiban közzé tegye, illetve bármilyen más módon felhasználja.

A pályázó pályázata benyújtásával kijelenti, hogy a beküldött alkotásokon esetlegesen szereplő személyek a Ptk. 2:48. (1) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően a képmás elkészítéséhez és felhasználásához hozzájárultak.

Adatkezelés, további információ

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban megadott személyes adatait a Pécsi Tudományegyetem a pályázati eljárással összefüggésben megismerje és kezelje a pályázati eljárása lebonyolítása, a pályázat elbírálása, és a benyújtott alkotás felhasználásához szükséges terjedelemben és időtartamban. Az adatkezelés célja a pályázat lebonyolítása, jogalapja a pályázó hozzájárulása.

A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatást az erasmus@pte.hu címen kérhet.

 

rovat: 

Campus Mundi szakmai gyakorlat a University of Wisconsin Law Schoolban

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájának hallgatójaként 7,5 hónapot töltöttem el az Amerikai Egyesült Államokban, a wisconsini Madisonban.

A város az állam fővárosa, megközeltőleg 255 ezer fős lakosságával az Egyesült Államok 82. legnagyobb városa. Különböző mutatók alapján a város hosszú évek óta az Egyesült Államok legélhetőbb városai között a legjobb 10-ben található. A helység 2 tó között egy földszoroson terül el. Ilyen települési elhelyezkedésre Madisonon kívül csak Seattle a példa az országban. A város a közép-nyugati régióban helyezkedik el, Chicagótól kb. 230 km-re észak-nyugatra. Éghajlata nedves kontinentális. Télen éjszaka gyakran -30 fokig hűl le a levegő, míg a napközbeni hőmérséklet is -20 fok, kiadós havazással. Nyáron viszont a hőmérséklet napközben 30-35 fok körül alakul, nem egyszer akár 80-90% körüli páratartalommal.

A városban rengeteg park található, ahol az élővilágot mókusok és vadnyulak testesítik meg, mindemellett pedig a külvárosban vadpulykák találhatók, míg a levegőt a belvárosban sirályok, a külvárosi részek felett pedig sasok uralják.

A városban jól szervezett buszhálózattal oldják meg a tömegközledést, melyhez az egyetem a vendégkutatóknak dolgozói bérletet biztosít 2 dolláros havi költségért (a buszbérlet ára azonban a 2018/2019. tanévtől havi 4 dollárra emelkedett a megnövekedett adóteher miatt).

A városvezetés az idelátogatóknak és a lakóknak számos programot kínál: a múzeumok, az arborétum és az állatkert egész évben ingyenesen látogatható, míg a nyári időszakban szinte minden héten van egy-egy ingyenes koncert vagy fesztivál.

A Univerity of Wisconsin-Madison állami egyetem, a University of Wisconsin egyetemi rendszer része, és az egyik legismertebb kutató egyetem az Egyesült Államokban; költségvetése évente kb. 3 milliárd dollár.

A University of Wisconsin-Madison hallgatói létszáma a 2018/2019. tanévben 44.413 fő, akik 43 külföldi országot, az Egyesült Államok 47 államát, valamint Columbia Szövetségi Kerületet, Puerto Rico-t és Guamot képviselik. Az egyetem elismertségét jól mutatja, hogy Wisconsin 72 megyéjéből 71-ből érkeztek hallgatók az intézménybe.

Az egyetem jogi kara idén ünnepli megalakulásának 150. évfordulóját. A U.S. News and World Report szerint a kar az Egyesült Államok 203 jogi kara közül a 27. helyen áll. A kar a The National Jurist magazin szerint a gyakorlati oktatás terén a 8. helyen áll az országon belül. A jogi kar ezen túlmenően ismert a perszimulációs programjáról is.

A University of Wisconsin Law School „jog a gyakorlatban” filozófiája a fogadó intézmény választásakor azért volt fontos, mert egyrészt én magam is 12 éves büntetőjogi gyakorlattal rendelkezem, ezért közel áll hozzám a jog gyakorlati megközelítése, másrészt pedig a doktori képzésben történő büntetőjogi tárgyú kutatásomhoz elengedhetetlen volt az Amerikai Egyesült Államok büntetőjogának és büntető eljárásjogának megismerése. Az intézmény egyrészt mentort biztosít egy professzor személyében minden vendégkutató számára, másrészt számos további lehetőséggel járulnak hozzá az eredményes munkavégzéshez (pl. könyvtárhasználat, irodahasználat, előadáslátogatás, számítógép, fénymásoló stb.).

Itt tartózkodásom során sikerült nagyobb rálátást szereznem az Amerikai Egyesült Államok büntetőjogi rendszerére, valamint lehetőségem volt a mentorom által tartott büntető eljárásjog előadásainak látogatására. Az egyetem mind az itt dolgozók, mind pedig a hallgatók részére ingyenes hozzáférést biztosít a könyvtár elektronikus felületéhez, melyen keresztül számtalan online szakmai folyóirat és könyv elérhető a használó számára, akár az otthonából is.

A University Wisconsin Law Schoolban eltöltött időszak alatt az Egyesült Államok polgári jogi vagyonelkobzási rendszeréről tudományos cikket készítettem angol nyelven, melyet mentorom mind szakmailag, mind pedig nyelvi szempontból lektorált. A cikk nagyban hozzájárul a doktori kutatási tevékenységem eredményes előmozdításához, mivel annak magyar változata a doktori dolgozatom részét fogja képezni.

A University Wisconsin Law Shoolban töltött 7,5 hónap egyrészt szakmailag jelentett segítséget nekem, másrészt pedig az angol nyelvtudásomat is jelentősen fejlesztette. Mindemellett megismertette velem az amerikai kultúrát a hétköznapokban, mind pedig az egyetemen/munkahelyen; emelett pedig az itteni tudományos életből is ízelítőt kaphattam. Összességében a szakmai gyakorlat szakmailag is és emberileg is felejthetetlen élményt adott számomra.

Ezúton szeretnék őszinte köszönetet mondani mind a Pécsi Tudományegyetem, mind pedig a Tempus Közalapítvány munkatársainak, akik minden segítséget megadtak ahhoz, hogy a pályázatom sikeres legyen.

 

rovat: 

Campus Mundi intézményi jóváhagyás

Képtalálat a következőre: „info”

 

Fontos tudnivalók:

 • gépelve kérjük kitölteni
 • minden megpályázott intézmény esetében külön jóváhagyás szükséges
 • 1. a hallgató elsőként kitölti az adatait, összefoglalja a pályázott tevékenységet és munkatervet készít
 • 2. a hallgató szaktanári ajánlást kér
 • 3. ha az első két pont hiánytalanul ki van töltve, alá van írva, utána kerül sor az intézményi jóváhagyásra
 • a PTE részéről az intézményi jóváhagyást a rektorhelyettes végzi
 • az intézményi jóváhagyáshoz a papírokat a Rektori Hivatala Külügyi Igazgatóságán kell leadni a 113-as irodában

Külföldi rövid tanulmányút szaktanári ajánlás formanyomtatványához kattints ide

Külföldi részképzés és szakmai gyakorlat intézményi jóváhagyás formanyomtatványához kattints ide

 

rovat: 

Oldalak

Feliratkozás RSS - Egyéb csatornájára
You shall not pass!