Pécsi Tudományegyetem

Erasmus+Programme

 

 

Erasmus+

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Miért jó az Erasmus+ ösztöndíj?

Az Erasmus+ program segítségével lehetőség nyílik 3-12 hónapig tanulmányokat folytatni egy külföldi felsőoktatási intézményben, illetve egy Erasmus+ programországban található vállalkozásnál, szervezetnél lehet szakmai gyakorlatot teljesíteni (2-12 hónap), vagy akár a két tevékenységet kombinálni. A szakmai gyakorlatot frissen diplomát szerzett hallgatóként a végzést követő egy évben is meg lehet valósítani, feltéve, hogy még a végzés előtt, aktív hallgatóként pályázik a jelentkező.

 

 

Mik a pályázati feltételek?

 Azok a hallgatók pályázhatnak, akik az Erasmus+ programban részt vevő felsőoktatási intézményben tanulnak, valamint:

  • tanulmányi mobilitás esetében, alapképzéses hallgatóként legalább 2 lezárt félévvel rendelkeznek
  • a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek
  • szakmai gyakorlatra már a tanulmányok első évében is van lehetőség

 

 

Mekkora támogatást kaphatok?

Erasmus+ programországokba történő tanulmányi mobilitás esetén a pályázatban elnyerhető ösztöndíj a célországtól függően részképzés esetén 420, 470 vagy 520 EUR havonta, szakmai gyakorlatnál 520, 570 vagy 620 EUR. A szociálisan rászoruló hallgatók a tanulmányi mobilitási ösztöndíjhoz havi 200 EUR, szakmai gyakorlat estén pedig havi 100 EUR kiegészítő támogatástigényelhetnek.

 A fogyatékkal élő és tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásra pályázhatnak, ehhez a küldő intézményhez kell beadniuk pályázatot, melyben tételesen felsorolják, mire kérnek támogatást.

 

Intézményi sajátosságok

·     Hogyan és mikor tudok jelentkezni?

A pályázat beadásának módjáról, a határidőkről és a csatolandó dokumentumok listájáról, illetve további feltételekről akari Erasmus+ koordinátor tud felvilágosítást adni.

Hol és hová pályázhatok?
A pályázatokat az outgoing.pte.hu online felületen kell benyújtani. Partneregyetemeink és gyakorlati helyeink listája is ezen a felületen található.

Tanulmányi mobilitás esetén a partneregyetemeink közül lehet választani. Szakmai gyakorlati helyre bármely Erasmus+ programországbeli céghez, szervezethez lehet pályázni gyakornoknak, feltéve, hogy a tevékenység illeszkedik a tanulmányokhoz.

 

Mit érdemes még tudni?

OLS – online nyelvi támogatás

Az OLS segítségével az EU-n belüli mobilitásban  részt vevő hallgatók a mobilitásuk megkezdése előtt és annak végén felmérhetik nyelvtudásukat abból a nyelvből, amelyen külföldön tanulnak vagy amit a szakmai gyakorlat során használni fognak. Az ingyenes nyelvi szintfelmérő számos nyelven elérhető, és a hallgatóknak lehetőségük van arra is, hogy ez után online nyelvtanfolyamon vegyenek részt az ösztöndíjas időszak alatt.

 

Kitől kérdezhetek?

 

Az Erasmus+ részképzésről és a szakmai gyakorlatról további információk elérhetők a Tempus Közalapítvány ösztöndíjkereső honlapján. A legfontosabb, konkrét pályázati információk azonban az intézményi Erasmus+ koordinátortól szerezhetők meg: Németh Judit, nemeth.judit@pte.hu

 

 

You shall not pass!