Pécsi Tudományegyetem

Erasmus+Programme

 

 

Pályázati felhívás Erasmus+ személyzeti képzésre

Nyomtatóbarát változatPDF változat

  STAFF TRAINING (STT)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017/18. TANÉVI SZEMÉLYZETI KÉPZÉSRE

ADMINISZTRATÍV DOLGOZÓK, ÉS NEM-OKTATÓI FUNKCIÓT IS ELLÁTÓ OKTATÓK RÉSZÉRE

 

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2017/2018. tanévre adminisztratív (nem-oktatói munkakörben) dolgozók, illetve oktatói, tanári munkakörben alkalmazott, de adminisztratív feladatokat is ellátó dolgozók részére a mobilitási programban való részvételére.

A mobilitási típus neve: személyzeti képzés (staff training).

 

A személyzeti képzést 2018.04.09.  – 2018.08.30. közötti intervallumban kell megvalósítani.

 

A pályázat célja:

Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy az Egyetem adminisztratív állományában dolgozó munkatársak, valamint jelentős kari adminisztratív feladatot is ellátó oktatók szakmai továbbképzését elősegítse, az Egyetem egésze számára hasznosítható tapasztalatok, jó gyakorlatok megszerzését támogassa. Pályázhat oktató, a PTE fenntartásában működő köznevelési intézmény tanára is, amennyiben nem oktatási tevékenység megvalósítására vonatkozik a pályázat.

 

A pályázat tárgya:

5 napos szakmai tapasztalat:

    • A pályázat keretében maximum 5 munkanap időtartamra lehetséges pályázni:
    • Partneregyetemhez, oktatási intézményhez – jó gyakorlatok átvétele, képzésben való részvétel érdekében; Elsődlegesen az Erasmus+ európai partnerintézményeinket ajánljuk a pályázók részére célintézményként, továbbá minden évben más partner jó tapasztalatainak megismerését, és elsajátítását javasoljuk.
    • Külföldi vállalkozáshoz, kormányzati, nem kormányzati szervhez, szövetséghez, kamarához, non-profit szervezethez, kutatóközponthoz – vállalati kapcsolatok erősítése, szakmai gyakorlatok szervezése érdekében;
    • Képzési célú szakmai találkozón, tréningen való részvételre,
    • Konferencia-részvétel nem támogatható!
 1. nyelvtanulás
  • Intenzív nyelvi továbbképzésen (angol és német nyelvből) való részvétel maximum 12 nap időtartamra, az intézményből 5-7 fő, a rendelkezésre álló keret eléréséig!
  • Oktatók a személyzeti mobilitás keretei között nem vehetnek részt idegen nyelvi nyelvtanulási programokban.

   

   

  Milyen támogatást ad a program?

  Az Erasmus+ program keretében a támogatottak megélhetési és utazási támogatásban részesülhetnek.

   

  A támogatás mértéke:

  A támogatás összege két tényezőből tevődik össze: egyrészt függ a célország napi megélhetési rátájától, amellyel a kinn töltött napokat (utazási napokon kívül) kell megszorozni, másik tényező az utazási távolság alapján számítandó. Ezeket az összegeket az alábbi táblázatok tartalmazzák:

   

  Fogadó ország

  1.-14. nap

  15.-60. nap

  Dánia, Írország, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság

  112 € / nap

  78 € / nap

  Belgium, Bulgária, Csehország, Görögország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Ausztria, Lengyelország, Románia, Finnország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

  98 € / nap

  69 € / nap

  Németország, Spanyolország, Lettország, Málta, Portugália, Szlovákia, Macedónia

  84 € / nap

  59 € / nap

  Észtország, Horvátország, Litvánia, Szlovénia

  70 € / nap

  49 € / nap

   

  Egyszeri Utazási támogatás távolság alapján:

   

  100 – 499 km

  180 €

  500 – 1 999 km

  275 €

  2 000 – 2 999 km

  360 €

  3 000 – 3 999 km

  530 €

  4 000 – 7 999 km

  820 €

  8 000 – 19 999 km

  1100 €

   

   

   

   

   

   

   

  A Pécs és a célhely közötti távolság az Európai Bizottság által közzétett Távolság Számláló (Distance Calculator) segítségével számítható ki:

   

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

   

   Az Erasmus+ támogatás csupán hozzájárul a külföldi út megvalósításához, a kiutazás és a kinn-tartózkodás teljes költségét nem minden esetben fedezi.

   

  A mobilitási időszak kezdő napja az a nap, amelyen a résztvevő először köteles a fogadó

  szervezetnél megjelenni, a befejező napja az a nap, amikor a résztvevő a fogadó

  szervezetnél utoljára köteles megjelenni.

   

  Az utazási idő a mobilitási időszakba nem számít bele!

   

  Kik nyújthatnak be pályázatot?

  Az vehet részt az Erasmus+ mobilitási programban, aki:

  • főállású alkalmazott;
  • megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy a fogadó intézményben kommunikálni tudjon. A nyelvtudás nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló dokumentummal igazolható. Amennyiben egyikkel sem rendelkezik, a pályázónak nyilatkoznia kell nyelvismeretéről az Europass önéletrajzi kritériumainak megfelelően. A nyelvvizsgával nem rendelkezők bizottsági meghallgatáson vesznek részt.
  • pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység és az egyetemi stratégiai céljaival.

   

  A PTE központi egységeiben, karain, köznevelési és gyógyító tevékenységet ellátó szervezeti egységeiben az alábbi területen dolgozó munkatársak pályázhatnak:

  • Erasmus+ programmal foglalkozó tanszéki / kari / központi koordinátorok,
  • külföldi hallgatókkal vagy nemzetközi projektekkel foglalkozó munkatársak,
  • tanulmányi csoportok vezetői és munkatársai, kari Neptun felelősök
  • a Kreditátviteli Bizottság tagjai,
  • marketing és PR területen dolgozó kollegák,
  • gazdasági osztály munkatársai,
  • informatikusok,
  • pályázati területen dolgozók,
  • technológiai transfer területén dolgozók,
  • könyvtárakban - levéltárban dolgozók,
  • adminisztratív feladatot is ellátó oktatók,
  • a Klinikai Központban és az egyetemi gyógyszertárban dolgozók,
  • a köznevelési intézményekben dolgozók.

   

  A 2017/2018. tanévben várhatóan összesen 50-60 fő mobilitása támogatható.

   

  Beadás előtt feltétlenül olvassák végig ezt a pályázati felhívást.

  Pályázati dokumentumok:

  Egy nyomtatott példányban kell az alábbi dokumentumokat beadni:

  • kitöltött pályázati űrlap; (szó szerint megegyező, vagy nagyon hasonló szövegezésű pályázatok elutasításra kerülnek formai okokra való hivatkozással)
  • a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó féllel egyeztetett és aláírt munkaterv (Erasmus+ angol nyelvű formanyomtatvány, Workplan), amely év-hónap napra pontosan rögzíti a mobilitás időtartamát!

   

  Az alábbiakat a pályázati felületen (Neptun) kell csatolni:

  • kitöltött pályázati űrlap; (szó szerint megegyező, vagy nagyon hasonló szövegezésű pályázatok elutasításra kerülnek formai okokra való hivatkozással)
  • a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó féllel egyeztetett és aláírt munkaterv (Erasmus+ angol nyelvű formanyomtatvány, Workplan), amely év-hónap napra pontosan rögzíti a mobilitás időtartamát!
  • fényképes szakmai önéletrajz;
  • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata vagy a célországtól és szakterülettől függő nyelvtudás igazolása;
  • Erasmus+ partneregyetem által megrendezésre kerülő úgynevezett Staff Weekre irányuló pályázat esetén a pályázati űrlap mellékleteként elég benyújtani a fogadó egyetem visszaigazoló e-mailjét a Staff Weekre elnyert helyről, ez esetben a munkaterv intézhető az ösztöndíj elnyerését követően!  (http://staffmobility.eu/staff-week-search)

   

   

  A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban befogadni.

   

  A pályázat benyújtásának határideje és módja:

  A pályázatot a központi pályázati kiírás alapján az elektronikusan kitöltött, nyomtatott és aláírt pályázati űrlapon kell benyújtani a fent említett mellékletekkel együtt a PTE Külügyi Igazgatóság Mobilitási Osztályára 2018 március 6. 12 óráig (postai beérkezés dátuma, belső posta megfelelő). (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 106-os iroda)

  A benyújtott pályázatok elbírálása:

  A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 3-4 héten belül az egyetem által felállított szakmai bizottság bírálja el, és készít javaslatot a Külügyi Bizottság felé. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

  • a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ez által javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését;
  • a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó munkatársainak (multiplikátor hatás érvényesülése);
  • a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus+ mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, a nemzetköziesedés folyamatához, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

   

  A támogatott pályázókkal az Egyetem támogatási szerződést köt a kiutazás előtt, a PTE által aláírt támogatási szerződés nélkül a szakmai út nem kezdhető meg, utólagos finanszírozásra nincs lehetőség. A támogatott pályázónak a hazaérkezést követő 15 napon belül kötelezően szöveges szakmai beszámolót kell készítenie a Külügyi Igazgatóság Mobilitási Irodájának.

   

  Az Erasmus+ program alapelvének megfelelően az adminisztratív személyzet mobilitása esetén is törekedni kell a kölcsönösség elvének betartására (a küldés-fogadás létszámának kiegyensúlyozottságára). Nem előírás, hogy a két egyetem, felsőoktatási intézmény között legyen érvényes megkötött bilaterális szerződés!

   

  A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátorok, illetve Németh Judit Erasmus+ intézményi koordinátor áll rendelkezésükre.

   

  Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

  You shall not pass!